Pirmadienis     Antradienis     Trečiadienis
1. Lietuvių klb.I p.   1.

Lietuvių kl. I p.

Anglų kl. II p. 

  1.

Lietuvių kl. I p.

2.

Lietuvių kl. I p

Anglų.kl II p.

    2. Matematika    2.

Lietuvių kl. I p.

3. Šokis    3. Pasaulio paž.   3. Muzika
4.

Matematika 

    4.

Lietuvių kl. II p.

Anglų kl.I p. 

    4. Tikyba/Etika  
5.

Anglų kl.I p.

Lietuvių kl. II   

     

 

  5. Matematika 
6.  Lietuvių klb. II p.            6. Lietuvių kl. II p. 
            7. Lietuvių kl. II p. 
  Ketvirtadienis     Penktadienis     Pamokų laikas
1. Lietuvių kl. I p.     1.  Matematika      1. 8.15 - 9.00    
2. Lietuvių kl. I p.     2. Dailė. Technologijos    2. 9.10 - 9.55  
3. Matematika         3.

Dailė. Technologijos   

  3. 10.05 - 10.50  
4. Pasaulio paž.    4. Kūno kultūra      4.  11.10 - 11.55  
5.  Kūno kultūra      5.  Muzika    5. 12.15 - 13.00
6.  Lietuvių kl. II p.          6. 13.10 - 13.55
7.  Lietuvių kl. II p.               7.   14.05 - 14.50